Leczenie zagraniczne


Jak to działa?

KROK 1

Jeśli zdiagnozowano u Ciebie chorobę podlegającą planowi, skontaktuj się z członkiem zespołu medycznego Best Doctors.

KROK 2

Na podstawie zebranych informacji przygotujemy opis Twojego przypadku oraz zaproponujemy opiekę światowej klasy specjalistów.

KROK 3

Po szczegółowej analizie Twojego przypadku otrzymasz raport zawierający dane diagnostyczne oraz zalecenia dotyczące dalszej terapii (druga opinia medyczna).

KROK 4

Jeśli chcesz poddać się leczeniu za granicą, poinformuj nas o tym.

KROK 5

Zorganizujemy Twój pobyt za granicą - formalności, podróż oraz zakwaterowanie.InterConsultation (druga opinia medyczna)

W razie wystąpienia poważnego stanu chorobowego Best Doctors, zapewnia organizację i pokrycie kosztów następujących świadczeń:
  • udzielenia pomocy w zebraniu dokumentacji medycznej niezbędnej do wydania raportu eksperta,
  • weryfikacji oceny histopatologicznej, a jeżeli zajdzie taka konieczność zalecenie wykonania ponownych badań,
  • przetłumaczenia na język obcy zebranej dokumentacji medycznej,
  • przekazania przetłumaczonej dokumentacji medycznej do lekarza konsultanta, specjalizującego się w danym schorzeniu,
  • sporządzenia przez eksperta pisemnego raportu w języku polskim.


Find BestCare (organizacja oraz pokrycie kosztów leczenia)

Organizacja oraz pokrycie kosztów w przypadku konieczności podjęcia leczenia w klinice poza Polską.

Jeśli raport eksperta wydany w ramach świadczenia InterConsultation potwierdzi wystąpienie zdefiniowanego poważnego stanu chorobowego, objętego zakresem ochrony, oraz wskaże możliwość dalszego leczenia, Best Doctors zapewnia organizację i pokrycie kosztów następujących świadczeń:
  • wskazania Ubezpieczonemu informacji o maksymalnie trzech klinikach poza granicami RP, w których dalsze leczenie i konieczna diagnostyka mogą być przeprowadzone,
  • leczenia za granicą zdefiniowanego poważnego stanu chorobowego Ubezpieczonego,
  • podróży lub transportu medycznego Ubezpieczonego i osoby towarzyszęcej i/lub dawcy,
  • zakwaterowania Ubezpieczonego i osoby towarzyszącej i/lub dawcy,
  • repatriacji zwłok Ubezpieczonego i/lub dawcy.

Best Doctors to ochrona Twojego życia i zdrowia do sumy 1 mln Euro. Rozwiązanie to zapewnia konsultację Twojej choroby z niezależnym światowym specjalistą z innego kraju oraz zapewnienie leczenia w najlepszej placówce specjalizującej się w konkretnej chorobie.

Polisa pokrywa koszt przelotu, hotelu i całej hospitalizacji dla Ciebie i osoby bliskiej do sumy miliona euro.
Bo zdrowie jest najważniejsze i należy je chronić za wszelką cenę.

Składka to 69 zł miesięcznie.

Napisz wiadomość

Zadzwoń
509 809 350
Współpracujemy z takimi firmami jak:

Copyright © 2020 smartinsurance.pl